sobota, 25 maja 2019
# 991

Feliks Wyganowski

1863 – 1938 Coetus: I sem. 1887 r.

s. Dionizego, brat Jana (993), notariusz w Warszawie