niedziela, 26 maja 2019
# 1255
Brak zdjęcia

Gustaw Przewłocki

1892 – 1951 Coetus: II sem. 1910 r.

s. Karola, urzędnik w Urz. Woj. Wileńskim