piatek, 12 lipca 2019
# 107
Brak zdjęcia

Ignacy Wojtkuński

1818 – 1879 Coetus: II sem. 1836 r.

s. Ignacego, urzędnik, wicedyr. 2 dep. Min. Dóbr Państwowych