środa, 16 października 2019
# 1261

Jan Balsewicz

1887 – 1970 Coetus: II sem. 1911 r.

– s. Konstantego, ochotnik WP (1918 -1921), odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie). Ppłk 6 p.p. Leg. Urzędnik w Dyr. Nacz. Lasów Państw,