środa, 22 maja 2019
# 1266

Jan Grilicz-Gryzima

1891-1939 Coetus: I sem. 1912 r.

s. Seweryna, brat Włodzimierza (1251), ochotnik WP (1920), kapitan, ziemianin, zamordowany przez bolszewików 7 X