niedziela, 26 maja 2019
# 1212

Jan Jaskłowski

1882 – 1920 Coetus: I sem. 1908 r.

s. Jana, z Mnichowa pow. ostrowski, przed Dorpatem studiował prawo w Warszawie, Krakowie i Paryżu