środa, 16 października 2019
# 1198

Jan Kacper Krzyżanowski

1888 – 1932 Coetus: II sem. 1907 r.

s. Kacpra, kpt. audytor WP, Sędzia śledczy Sądu Wojskowego, adwokat