piatek, 24 maja 2019
# 971

Jan Karoli

1867 – 1908 Coetus: II sem. 1886 r.

s. Aleksandra, nauczyciel, popularyzator nauki w Warszawie