piatek, 19 października 2018
# 1326

Jan Luboiński

1898 – po 1960 Coetus: II sem. 1920/ 21

ochotnik WP (1918 – 20) zapewne wywieziony do ZSRR, wyszedł z II Korpusem (?), po wojnie w Argentynie