poniedziałek, 18 listopada 2019
# 27

Jan Mandzelowski

1809 – 1885 Coetus: II sem. 1829 r.

s. Jana, pastor e.r., generalny superintendent wileński