czwartek, 23 maja 2019
# 1390

Jan Nowacki

1898 – 1964 Coetus: II sem. 1924/1925

s. Antoniego, prezes Stulecia, senior K! na emigracji. POW (1916 – 18), powołany do WP (1919 – 21), urzędnik w Warszawie, we wrześniu 1939 r. ppor. w grupie gen. F. Kleeberga pod Kockiem, wzięty do niewoli. W oflagach (Arnswalde, Gross-Born, Sandbostel). Po wojnie w Londynie księgarz