niedziela, 26 maja 2019
# 730
Brak zdjęcia

Jan Olizar

1856 – 1915 Coetus: II sem. 1874 r.

s. Emila, dr praw. Członek Rady Państwa – skutecznie poparł starania Konwentu o rejestrację jako legalnej korporacji w 1907 r.