niedziela, 26 maja 2019
# 1095

Jan Stanisław Fabian

1875 -1907 Coetus: 134 – I i II sem. 1894

s. Aleksandra, pastor e. a. w Piotrkowie Tryb., współzałożyciel Koła Teologów Polskich w Dorpacie; red. „Zwiastuna Ewangelickiego”