piatek, 24 maja 2019
# 1042

Jan Szepiatys (Šepetys)

1867 – 1941 Coetus: II sem. 1889 r.

s. Stanisława, pastor e. r. w Papilys (Litwa), redaktor miesięcznika relig. „Pasiuntynys” („Posłaniec”)