wtorek, 21 maja 2019
# 214

Jan Wiszniewski I

1822 – po 1867 Coetus: I sem. 1843 r.

s. Jana, brat Tadeusza (215) i Ryszarda (247), za powst. 1863 r., zesłany do gub. penzeńskiej