piatek, 12 lipca 2019
# 993

Jan Wyganowski

1867 – 1924 Coetus: I sem. 1887 r.

s. Dionizego, brat Feliksa (991), prawnik, sędzia, rejent w Kaliszu