niedziela, 17 stycznia 2021
# 1409

Jerzy Eysymontt

1908 – 1963 Coetus: II sem. 1926/1927

s. Józefa, kierownik Oddziału Polit. – Narodowościowego w Urz. Wojewódzkim w Wilnie. W wrześniu 1939, przez Litwę dostał się do Francji. Por. w Bryg. Strzelców Podhalańskich (d-ca plut. ckm), brał udział w bitwie pod Narwik (odzn. Krzyżem Walecznych), przez rok internowany na płd. Francji, uciekł i przez Pireneje, Madryt, Lizbonę, Gibraltar, dotarł do Londynu (2 X 1941 r.). Pracuje w Biurze Szyfrów Sztabu Generalnego. We wrześniu 1943 przerzucony do Włoch do bazy obsługującej logistycznie zrzuty lotnicze na teren Polski (Baza nr 11, Kierownictwa Akcji Specjalnych) nominowany do st. kpt. Wraca do Londynu w przeddzień zakończenia wojny, do poł. 1946 r. w Sztabie Generalnym. Po demobilizacji pracuje jako konduktor w londyńskim metro. W 1957 r. wraca do kraju. Pozostawił interesujące „Dzienniki” z lat wojny.