sobota, 06 czerwca 2020
# 1378

Jerzy Lubieniecki

1902- 1986 Coetus: II sem. 1923/1924

s. Stanisława, ochotnik WP (1920 – 21), powstaniec śląski, prawnik, ziemianin. Po wojnie przyjeżdżał na zebrania filisterskie. Zmarł we Wrocławiu