piatek, 14 grudnia 2018
# 1303
Brak zdjęcia

Jerzy Płachecki

1890 – po 1939 Coetus: II sem. 1916 r.

s. Juliana, ochotnik WP (1918 – 21), kpt. lekarz, wywieziony do ZSRR – „zaginął”