piatek, 12 lipca 2019
# 1310

Jerzy Szczuka

1898 – 1986 Coetus: II sem. 1919/ 1920

s. Józefa, ochotnik WP (1918 – 21), ziemianin, inż. rolnik. Aresztowany przez NKWD w Wilnie 13 VII 1940, wywieziony do ZSRR – wyszedł z II Korpusem, por. PSZ na Zach. (Monte Cassino, Ancona). Po wojnie na emigracji w Argentynie, wrócił do kraju