niedziela, 26 maja 2019
# 1015

Józef bar. Manteuffel-Szoege

1870 – 1946 Coetus: I sem. 1888 r.

s. Ryszarda, brat Stanisława (899), Leona (925) i Ignacego (1085), lekarz, W 1919 r. więziony przez bolszewików – uciekł, wstąpił do WP (lekarz). Płk. WP., odzn. Krzyżem Walecznych. W 1939 r. aresztowany przez NKWD, wywieziony – zm. tuż po uwolnieniu w obozie Ostaszkowo