sobota, 15 grudnia 2018
# 309

Józef Benisławski

1830 – po 1879 Coetus: I sem. 1848 r.

s. Augusta, Gospodarz „Ogółu”, wysoki urzędnik na Kaukazie, wice-gubernator w Baku