sobota, 18 listopada 2017
# 1068

Józef Falęcki

1870 – 1944 Coetus: II sem. 1891 r.

s. Adolfa, lekarz w Sosnowcu