piatek, 14 grudnia 2018
# 1215

Józef Gembski

1884 – 1940 Coetus: I sem. 1908 r.

s. Juliana, z gub. warszawskiej (pow. grójecki), adwokat w Warszawie