Album Polonorum

Album polonorum

# 300

Józef Głowacki

1829 - 1893 Coetus: I sem. 1848 r.

- s. Bogusława, pastor e.r., generalny superintendent w Wilnie