piatek, 14 grudnia 2018
# 832

Józef Kazimierz Ziemacki

1856 – 1925 Coetus: I sem. 1880 r.

s. Franciszka, lekarz. Pierwszy rektor odrodzonego Uniw. Wileńskiego i jego prof.. Pierwszy wileński Kurator Konwentu.