piatek, 28 lutego 2020
# 995

Józef Koziełł-Poklewski

1863 – 1940 Coetus: I sem. 1887 r.

s. Władysława, brat Mariana (1038), lekarz w Widzach, pow. brasławski, ziemianin