niedziela, 19 maja 2019
# 953

Józef Pilitowski

1867 – po 1907 Coetus: II sem. 1885 r.

adwokat w Płocku, działacz endecki, za udział w wiecu (1905 r.) i „obrazę majestatu”, skazany na 2 miesiące twierdzy