piatek, 28 lutego 2020
# 1343

Józef Rutkiewicz

1901 – 1942 Coetus: II sem 1921/1922

s. Mamerta, Sekretarz Wil. Koła Filistrów. Ochotnik WP (1919 – 20), adwokat w Wilnie. Aresztowany przez NKWD, wywieziony 23 VI 1941 r. (ostatnim transportem). Zwolniony w 1942 r., zmarł w drodze do II Korpusu, w Kokandzie