piatek, 12 lipca 2019
# 820

Józef Weyssenhoff

1860 – 1932 Coetus: II sem. 1879 r.

s. Michała (261). Vorsteher w Konwencie (1881), autor sztuk konwentowych. Znany powieściopisarz (Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, Soból i panna i in.)