piatek, 24 maja 2019
# 1292

Józef Zadora Paszkowski

1893 – 1933 Coetus: I sem. 1914 r.

s. Józefa, brat Witolda [1265], POW, ochotnik WP (1918 – 21), ppor. odznaczony Krzyżem Walecznych. sędzia w Mołodecznie