sobota, 15 grudnia 2018
# 321
Brak zdjęcia

Julian Nerlich

1824 – po 1870 Coetus: II sem. 1848 r.

s. Samuela, nauczyciel gimnazjum w Słucku i Woroneżu