poniedziałek, 17 grudnia 2018
# 19
Brak zdjęcia

Julian Siwicki

1812 – 1877 Coetus: II sem. 1828 r.

Syn Józefa, ziemianin w guberni witebskiej, następnie w Kurlandii (Neu – Born)