sobota, 25 maja 2019
# 235

Juliusz Mikszewicz

1824 -1878 Coetus: II sem. 1844 r.

s. Antoniego, brat Władysława (89) i Stanisława (90), prof. ekonomii Uniw. w Kazaniu, dziekan Wydz. Prawa