czwartek, 10 października 2019
# 1293

Karol Dowgiałło

1896 – 1940 Coetus: II sem. 1914 r.

s. Dominika, w l. 1919 – 21 rtm. 1 p. uł. Krechowieckich, odzn. Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), ziemianin, uczestnik kamp. wrześniowej, awansowany do st. majora. 24 IX 1939 r. aresztowany przez NKWD, zamordowany w kwietniu 1940 r. Ofiara zbrodni katyńskiej z tzw. „listy ukraińskiej”.