sobota, 14 września 2019
# 604

Karol Henkel

1841 – 1915 Coetus: I sem. 1861 r.

s. Karola, pastor e.r., przeszedł na luteranizm, pastor e.a. w Koninie