środa, 16 października 2019
# 1227

Karol Kirst

1885 – 1953 Coetus: I sem. 1909 r.

s. Edwarda. W czasie I wojny św. w Odessie -kierownik Wydz. Kult. Ośw. Polskiego Tow. Pomocy Ofiarom Wojny. W 1918 wrócił do kraju, pełnił szereg funkcji sądowniczych. W 1926 r. dyr. Dep. Politycznego MSW, wojewoda Białostocki (1927 – 1930), prokurator Sądu Najwyższego