poniedziałek, 20 maja 2019
# 346

Karol Maciejewski

1828 – 1911 Coetus: II sem. 1849 r.

prawnik, nauczyciel w Wilnie, uczestnik powst. 1863 r., sędzia i rejent w Warszawie