sobota, 27 lutego 2021
# 877

Karol Orzepowski

1860 – 1917 Coetus: II sem. 1882 r.

s. Piotra, lekarz w Wilnie, Tallinie i Twerze. Doktor nauk medycznych (na podstawie dysertacji: „Untersuchungen über die Beschaffenheit der Luft im Auditorium des Anatomicums zu Dorpat”, 1892). Gubernialnym inspektor lekarski i honorowy sędzia pokoju w Twerze. Rzeczywisty Radca Stanu.