wtorek, 12 stycznia 2021
# 1373

Kazimierz Abramowicz

1903 – 1970 Coetus: II sem. 1923/1924

s. Józefa, ochotnik WP (1920), sędzia Okręgowy Śledczy (do s. specjalnej wagi – politycznych, głównie komunistów) w Wilnie, aresztowany przez NKWD, w dniu wybuchu wojny z Niemcami wywieziony do ZSRR, w Buzułuku szef Referatu Prawnego II Oddziału Sztabu, wyszedł z II Korpusem. Pracował w poselstwie RP w Teheranie, później w Libanie. Po wojnie w USA, czynny w życiu K! i emigracji (delegat do Kongresu Polonii amerykańskiej) zmarł w Londynie