sobota, 15 grudnia 2018
# 364
Brak zdjęcia

Kazimierz Brynk

1828 – 1892 Coetus: I sem. 1850 r.

s. Jerzego, z gub. wileńskiej, zesłany za powst. 1863 r.