poniedziałek, 17 grudnia 2018
# 1209

Kazimierz Dauksza

1883 – przed 1928? Coetus: II sem. 1907 r.

s. Władysława, sędzia Sądu Okręgowego w Kownie