sobota, 25 maja 2019
# 735

Kazimierz Korwin Piotrowski

1854 -1922 Coetus: II sem. 1875 r.

s. Wincentego, brat Jana (735), urzędnik przy gub. estlandzkim, czynnie popierał rusyfikację, co Konwent uznał za „uwłaczające w najwyższym stopniu godności filistra” i pozbawił praw fil. (11 XI 1897 r.), Wydawca „Ziarna”, adwokat w Warszawie. Brat G. Zapolskiej