niedziela, 26 maja 2019
# 794

Kazimierz Skirmuntt

1861- 1931 Coetus: II sem. 1878 r.

s. Konstantego, brat Stanisława (776), ks. katol., Protonotariusz Apostolski, radca kanoniczny Ambasady R.P. przy Watykanie, aktywny publicysta