niedziela, 26 maja 2019
# 830

Kazimierz Szaszkiewicz

1859 – 1940 Coetus: I sem. 1880 r.

s. Cezara, brat Józefa (774), Cezarego (775) i Stanisława (853), dr praw, wchodził w skład pierwszego SSH (1881), ziemianin z Wołynia, mieszkał w Warszawie, później w woj. wileńskim