piatek, 24 maja 2019
# 912

Kazimierz Szefer (Schaefer)

1861 – 1938 Coetus: II sem. 1883 r.

s. Adolfa (488), pastor e.r. w Serejach i Sielcu, płk. WP, w czasie wojny 1920 r. kapelan WP, następnie szef kalwińskiego duszpasterstwa wojskowego