czwartek, 23 maja 2019
# 1312

Kerym Achmatowicz I

1897 – po 1941 Coetus: II sem. 1919/ 1920

s. Aleksandra, brat Osmana (131) i Iskandera (1359), delegat K! na zjazdach ZPK!A w 1926 i 1927 r. – sprzeciwiał się próbom poddania korporacji wpływom partii polit. Ochotnik WP (1919 – 20) w pułku Jazdy Tatarskiej. Sędzia Sądu Okr. w Wilnie. Uczestnik kamp. wrześniowej (w 3 DAK). Aresztowany w Wilnie w 1940 r., wywieziony do ZSRR 24 VI 1941 r. (ostatnim transportem „zaginął”)