czwartek, 07 listopada 2019
# 1375

Kerym (Konstanty) Murza-Murzicz

1896 – 1953 Coetus: II sem. 1923/1924

s. Adama, ochotnik WP (1920), sędzia Sądu Okręgowego w Wilnie, po wojnie pracował w PCK w Warszawie. Aresztowany przez UB, zakatowany w czasie śledztwa w więzieniu przy Rakowieckiej (17 VI)