poniedziałek, 22 lipca 2019
# 1206

Konstanty Dziewulski

1885-1939 Coetus: II sem. 1907 r.

s. Henryka, autor uchwały (6 II 1909), która ustanowiła stopień barwiarza. Ziemianin, prof. WSH W-wa. Zamordowany przez Niemców 8 XI w Poznaniu