wtorek, 12 listopada 2019
# 133

Konstanty Kaszyc

1819 – 1881 Coetus: I sem. 1838 r.

s. Józefa, za powstanie 1863 r. zesłany, pamiętnikarz